Lausunto terveydenhuollon laaturekistereistä ja Reumarekisteristä

30.6.2021 klo 07

Reumaliitto kannattaa kansallista Reumarekisteriä Valtakunnalliset laaturekisterit ovat tarpeellisia ja tarvitsevat pysyvän julkisen rahoituksen Potilaiden ottaminen mukaan rekisterien kehittämiseen ja käytäntöön saattamiseen on tärkeää

Tästä lausuntoon